Група "Пчелица"

Пчелиците се трудят неуморно, от цвят на цвят събират те прашец, а после в кошера отново превръщат го във капчици медец.

Посети групата

Група "Звездица"

Смели врабчета с боси крачета, с песничка звънка, играят навънка. По песните и по игрите, дори и без крилца приличате на тях деца.

Посети групата

Група "Слънчо"

Слънчице засмяно, слънчице добричко, все към теб протягам двете си ръчички. И ми става леко, леко на сърцето. Слънчице да грее всеки ден в небето!

Посети групата

Група "Мечо пух"

Колкото повече, толкова повече!

Посети групата

Заповядайте при нас!

Разгледайте материалната база,

начина и методите,

чрез които се грижим и отглеждаме Вашите деца!

За да сте пълноценни на работното си място е нужно да сте спокойни за своето малко съкровище, за това ние Ви каним

в Детска градина "Китка",

където ще обгрижваме Вашето дете с обич и внимание.

 

Група "Пчелица"

Трета подговителна група “Пчелица“

Ако образованието дава на човек ерудиция, то възпитанието създава интелигентна и активна личност.

 

                                                                                  Владимир Бехтерев

 

За възпитанието на детето се изисква много повече проникновено мислене, много повече мъдрост, отколкото за управление на държавата.

 

*Нашата мисия:"Учим се да мислим";

*За нас е важно, че:децата ни обичат;

*Ние сме:учители,родители,психолози,съдии,добри актьори;

*С такт и търпение ние:

- общуваме с детето,

- отделяме време за изслушване,

- учим се да спазваме приетите правила,

- разговаряме и създаваме приятелска атмосфера,

- стремим се да намалим агресията между децата,

- учим ги да се включват в игри,

- разрешаваме конфликтни ситуации,

- съобразяваме се с техните желания,

- учим ги да "учат".

*Стремим се:

- да мотивираме децата по време на образователния и възпитателен процес,

- да развиваме въображението им,

- да преподаваме лесно и достъпно,

- да поощряваме техните заложби и таланти,

- да ги учим да владеят правилно красивия български език,

- да ползват етикетни форми при общуване,

- да бъдат приятели.

  Да създаваме топли, сърдечни и изпълнени с доверие отношения с родителите, за да можем да кажем, когато завърши общото ни сътрудничество:

 

    "Свършихме добре работата си! Заслужаваше си всяко усилие!"