Група "Пчелица"

Пчелиците се трудят неуморно, от цвят на цвят събират те прашец, а после в кошера отново превръщат го във капчици медец.

Посети групата

Група "Звездица"

Смели врабчета с боси крачета, с песничка звънка, играят навънка. По песните и по игрите, дори и без крилца приличате на тях деца.

Посети групата

Група "Слънчо"

Слънчице засмяно, слънчице добричко, все към теб протягам двете си ръчички. И ми става леко, леко на сърцето. Слънчице да грее всеки ден в небето!

Посети групата

Група "Мечо пух"

Колкото повече, толкова повече!

Посети групата

Заповядайте при нас!

Разгледайте материалната база,

начина и методите,

чрез които се грижим и отглеждаме Вашите деца!

За да сте пълноценни на работното си място е нужно да сте спокойни за своето малко съкровище, за това ние Ви каним

в Детска градина "Китка",

където ще обгрижваме Вашето дете с обич и внимание.

 

Група "Слънчо"

Четвърта предучилищна група "Слънчо"

 

   Учителите в четвърта група "Слънчо" са си поставили следните цели:

активно участие на всяко дете в живота и дейностите на ДГ "Китка";

създаване на условия за свободно и пълноценно личностно развитие;

развитие на творческите заложби на всяко дете;

проницателност и внимание към детските проблеми.     Учителите се стараят да привличат помощта на родителите. Повишаването на тяхната активност, освен в празненствата и родителските срещи, се осъществява в открити практики "Родител - дете". Възпитателно - образователният процес е организиран от програмната система на издателство Изкуства "Аз съм в детската градина" съчетава дидактични и игрови дейности и проява на творчество в различните образователни направления. Индивидуалните папки за всяко дете са с прекрасни илюстрации. Темите са добре подбрани и балансирани. Чрез индивидуалните картони се създава възможност за системно наблюдение върху знанията и постиженията на децата от учители и родители.                                                   

                            Учителите в групата полагат усилия да:

 

Окуражават децата винаги да се държат по най - добрия начин;

Очакват най - доброто от децата по отношение на поведението и работата им;

Информират редовно родителите как се справя детето им;

Информират децата и родителите какво целят учителите да научат децата;

Вземат мерки да осигурят безопасността, щастието и самоувереността на децата;

Организират среда, която да им позволи да бъдат себе си и да се развиват по начин и с темпо, подходящо за тях;

Насърчават съвместната работа и сътрудничество.    Децата могат по желание на родителите да посещават допълнителните дейности в детската градина, които са средство за осъществяване на разнообразен и съдържателен живот - емоционално наситен, естетически и нравствено въздействащ, повишаващ настроението и поддържащ жизнеността, възпитаващ и формиращ ценни качества на личността. В групата има лъчезарни, любознателни, открити деца, изпълнени с желание да се присъединят в семейството на ДГ "Китка" .

 

                                          Най - големите учители са децата!