Заповядайте при нас!

Разгледайте материалната база,

начина и методите,

чрез които се грижим и отглеждаме Вашите деца!

За да сте пълноценни на работното си място е нужно да сте спокойни за своето малко съкровище, за това ние Ви каним

в Детска градина "Китка",

където ще обгрижваме Вашето дете с обич и внимание.

 

Група "Мечо пух"

Втора група „Мечо Пух“

В група "Мечо Пух" цари атмосфера на сигурност, спокойствие и увереност и самочувствие от споделените обич и доверие.

 Ние учителите на група "Мечо Пух" осигуряваме на децата:

 

*физическо благополучие, което позволява на детето да играе, да се храни;

 

*психическо благополучие, благодарение на което то мисли, обича;

 

*социално благополучие - детето общува с връстниците, приятелчетата си, роднините, близките.    

 

В група "Мечо Пух" всеки предмет, всяка играчка и разнообразните материали са достъпни за децата. Учителите ги подпомагат в избор на дейност. Това е условие за недопускане на емоционално напрежение, потиснатост, лошо настроение и дори разочарование.

 

В група "Мечо Пух" се отнасяме към детето с уважение към неговата личност и с подкрепа на неговата индивидуалност, осигуряваме условия за равен старт на всички деца. Работата ни е насочена към придобиване на знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование.

В групата организираме празници и развлечения. Децата осъществяват среща с изкуството - танцуват, пеят, влизат в роля - проявяват артистични способности, забавляват се.