Материална база

Материална база: 

Детска градина № 1 "Китка" се помещава в една сграда на ул. „Стефан Караджа“ 40

Сградата е на два етажа с вградена постройка, в която са разположени кухненски блок, перално отделение и отоплителна система. В нея се помещават четири възрастови групи. Всяка група разполага с помещение, занималня и спалня; столова и офис за посуда и разпределение на храната; умивалня и тоалетна; зона за шумни игри и тераса.

 

Във всяка занималня са обособени кътове за дейности по интереси, игрови пространства, места за учебна и развлекателна дейност. Игровата и образователната среда на групите непрекъснато се обновява и подобрява.

Дворната площ е разделена на групови площадки с пясъчници.

 

Детската градина разполага още с:

*медицински кабинет;

*методичен кабинет;

* музикален кабинет;

*физкултурен салон;

*кабинети за допълнителни дейности;

*ресурсен кабинет;

*дирекция;

*хранилища;

*стая за персонала;

Детската градина разполага с два богати методични кабинети, към които се добавят периодично нови танцови костюми, необходими за сценичните изяви на възпитаниците на детската градина.

Кабинетите на директора, музикалният, ресурсният и ЗАС са оборудвани с компютърна техника и принтерни устройства. В две от групите - "Пчелица" и „Слънчо“ има мултимедийно оборудване.

Всички дидактични шкафове са с модерен дизайн и в съответствие с хигиенните и здравни норми.

Легловата база е изцяло подновена, с удобни легла и нови матраци.

Гардеробчетата на децата са с приветливи цветове и форми. Подовите настилики са изцяло подменени в четирите групи.

 

В салона на детското заведение се провеждат различни мероприятия - тържества, състезания, открити практики и др.