Екип

Екип

За доброто възпитание на децата се грижи високо квалифициран и отговорен екип - от 1 директор, 10 висококвалифицирани учители, 2 музикални педагози, 1 медицинска сестра и отзивчив непедагогически персонал, чиято амбиция е да превърне ДГ "Китка" в любимо място за всяко дете. Всеки един член на педагогическия екип притежава допълнителна професионална квалификационна степен. Осигурени са много добри условия за възпитание и образование. Жизнената среда отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт. Интериорът и подредбата на групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата. В подготвителните групи са създадени оптимални условия за доминираща учебна дейност.

Директор: Пенка Христова

ЗАС: Добринка Кирилова

Счетоводител: Марийка Бурджиева

          

Екип на група "Звездица"

Учители:

                Вероника Вълкова

                Илияна Койчева

пом.възпитател:

                леля Дари  

Екип на група "Мечо Пух"

Учители:

               Ана Стефанова

               Персияна Петрова

пом. възпитател:

                леля Ани

Екип на група "Пчелица"

Учители:

              Петранка Василева

              Десислава Иванова

пом. възпитател:

              леля Галя

Екип на група "Слънчо"

Учители: 

              Йоана Ивановаа

              Калина Пенева

пом. възпитател:

              леля Юхи

 

Ресурсен кабинет:

Психолог и РУ: Емилия Чапкънова

Логопед: Мая Ангелова

Помощник на учителя: Поля Христова

 

Мед.сестра: Красимира Петкова

Готвач: Грета Иванова

Огняр: Ахмед Ахмед